Nektes «parkering forbudt»-skilt i Bø

Bø kommune ønsker skilting med parkeringsforbud ved Malnes kirke for å unngå at biler parkerer langs fylkesveien. Dette nekter Statens vegvesen.

Det er et slikt parkering forbud-skilt Bø kommune nektes. 

Pluss

Bø kommune har overfor vegvesenet påpekt trafikkforholdene på Fv. 7660, tidligere Fv. 917 Grimstadveien. Problemet beskrives ved at det parkeres biler langs fylkesveien ved arrangement i Malnes kirke, og bilene er til hinder for den øvrige trafikken på fylkesveien. Bø kommune ønsker skilting med parkeringsforbud i ca. 200 meters lengde fra krysset ved nevnte vei.