Fritidsbolig i strandsonen:

Øksnes kommune «overser» fylkesmannen

Øksnes kommune har tidligere gitt dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i strandsonen, noe fylkesmannen gikk imot. Teknisk hovedutvalg opprettholder likevel sin dispensasjon. Nå kan saken havne hos Kommunaldepartementet.
Pluss

Hovedutvalg for tekniske saker i Øksnes innvilget tidligere en privatperson dispensasjon for fradeling av fritidsbolig, naust og flytebrygge, noe Fylkesmannen i Nordland hadde frarådet. Fylkesmannen har påpekt at en eventuell dispensasjon vil medføre: