Arne R. Hole i Bø oppgitt over rigid regelverk

– Pasientreiser tror Hurtigruta går fra trappa mi i Bø

Arne R. Hole i Bø har gjennomgått kreftbehandling og må til Tromsø to ganger i året for oppfølging. Han reagerer på regelverket Pasientreiser opererer med, og mener dette er tilpasset det sentrale Østlandet.

Arne R. Hole fra Bø er oppgitt over det rigide regelverket Pasientreiser forholder seg til.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Hole har søkt Pasientreiser om å få dekt reise fra hans hjemmeadresse i Bø til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø til den halvårlige kontrollen i forbindelse med kreftbehandling.