Mannen bak Du Verden-kjeden har troen på Sortland

I februar ble det klart at når driverne av Ekspedisjonen i Sortland, Ringo Haupt og Monja Fischer, gir seg, er det Du Verden-kjeden som flytter inn i lokalene. Prosessen med å ansette folk er godt i gang, og franchiseeier for kjeden, Alf Mangor Johannessen, sier at de lokale eierne har som mål å åpne i løpet av de tre neste månedene.

– Vi skal være et alternativ som gjør at Sortland blir bedre å bo i, Alf Mangor Johannessen i AMJ-gruppen.   Foto: Arkivfoto/Tore Skadal

Pluss

Johannessen er i tillegg til å være franchiseeier for merkevaren Du Verden også eier av AMJ-gruppen, som blant annet har rettighetene til Burger King og Peppes Pizza i Nord-Norge.