Andøy og Sortland trekker ikke barnetrygd fra sosialhjelp

Andøy og Sortland bruker ikke barnetrygden for å redusere utbetalt sosialstønad. – Slik bør det være, sier ordfører Jonni Solsvik.

BØR VÆRE SLIK: Ordfører Jonni Solsvik synes det er greit at familier som trenger sosialstønad beholder hele barnetrygden. – Det er slik det bør være, sier Solsvik.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Det er Røde Kors som har utarbeidet oversikten over kommuner som regner barnetrygden inn i inntektsgrunnlaget når man skal vurdere sosialstønad og kommuner som ikke gjør dette.