Vesterålinger søker om raudåte-konsesjon

Flere vesterålinger ønsker å fiske raudåte.

Geir Wilhelm Wold.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

I alt er det 35 selskap på landsbasis som har søkt om tillatelse til å tråle etter raudåte. En av disse er Geir Wilhelm Wold. Han er styreleder for Alenmar AS, selskapet som drifter «Andøyfisk». Wold mener raudåte kan bli en ny og viktig råvarekilde i framtida.