– Andmyran solgt til tysk selskap

På et grunneiermøte på Andenes onsdag kveld ble det etter det Andøyposten og VOL får opplyst, avslørt at den tyske kapitalforvalteren Prime Capital har overtatt Andmyran vind AS.
Pluss

Andmyran vind AS er selskapet som har konsesjon til å bygge et vindkraftverk på Andmyran nord på Andøya.