Ansatt i Sortland kommune mistenkt for underslag

En ansatt i Sortland kommune er mistenkt for økonomisk underslag. Det bekrefter kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand. Etter det VOL erfarer skal underslaget være knyttet til utbetaling av sosiale ytelser. Nå arbeider kommunen med å skjerpe egne rutiner på området.

Erik Strand er kommunalsjef for skole og oppvekst i Sortland kommune. Han bekrefter at en ansatt er mistenkt for underslag.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Kommunalsjefen opplyser at forholdet har blitt kjent i forbindelse med en sak som behandles i kontrollutvalget i Sortland kommune. I denne forbindelse er det interkommunale revisjonsselskapet KomRev NORD inne i bildet, som har oppdraget med revisjon av økonomien i Sortland kommune.