Utsatt frist for Andmyran Vind

På tross av innstramminger har NVE gitt Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, samt forlenget varighet på konsesjonen til 2051.

Andmyran Vind AS har konsesjon på utbygging av et vindkraftverk på 166 MW. Nå har selskapet fått utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid.   Foto: Illustrasjonsfoto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

Vol skrev nylig at NVE setter ned foten. Etter 2021 vil det ikke bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft.