Ønsker ikke én ordfører i Vesterålen

Det minst diskuterte temaet i valgkampen, spørsmålet om sammenslåing av kommunene, ville ha betydd valg av én ordfører i stedet for fem. Èn ordfører i Vesterålen er imidlertid «persona non grata», som på diplomatspråket betyr «uønsket». Tall som VOL har innhentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at det er heller lite penger å hente fra staten ved en sammenslåing.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Ingen av kommunene i Vesterålen har verken nå eller tidligere diskusjoner vært villige til å gjøre en mer omfattende vurdering av spørsmålet om sammenslåing av kommunene i regionen. Flere har vedtak om å stå alene, mens andre vil vente å se. Sortland har vedtatt å stå alene. Hadsel kommune har vurdert å heller slå seg sammen med Vågen, under forutsetning av at det bygges tunell under Hadselfjorden. Temaet har vært helt fraværende under årets valgkamp, men spørsmålet stilles etter det VOL erfarer til politikerne som står på stand i hele regionen.