Jenny Rinde Johansen, Øksnes Høyre:

– Vi trenger ro rundt skolestrukturen i Øksnes

Etter at Øksnes Frp nylig uttalte at de ønsker omkamp rundt skolestrukturen i kommunen, har det skapt reaksjoner fra flere hold. Øksnes Høyre mener at dagens struktur er til det beste for elevene, og ønsker ro rundt saken.

Jenny Rinde Johansen er Øksnes Høyres førstekandidat, og hun ønsker ro rundt skolestrukturen i kommunen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det var i dag tidlig at Øksnes Frp lanserte ideen om å ta i bruk nedlagte Sommarøy skole til de minste elevene fra 1. til og med 4. skoletrinn.