VOL har sjekket med departementet:

Lite å hente på sammenslåing av kommunene

Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at det for en sammenslått kommune i Vesterålen er lite å hente av penger over tid, bortsett fra et engangstilskudd knyttet til selve sammenslåingen.
Pluss

Tall som VOL har hentet inn fra fagavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser at kommunene i Vesterålen til sammen for 2019 vil motta i underkant av én milliard kroner i rammetilskudd.