– Uten frivilligheten stopper Norge

Statstilskuddet til landets frivilligsentraler legges fra 2021 inn i rammetilskuddet til kommunene fordelt på folketall, noe som i realiteten betyr kutt i overføringene. Dette får mange som brenner for frivilligheten i Øksnes til å reagere.

Representanter fra det frivillige liv i Øksnes, sammen med Ap-medlemmer og Aps nestleder Bjørnar Skjæran under besøket på Myre i går.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Regjeringen har bestemt at fra 2021 skal statstilskuddet til landets 483 frivilligsentraler legges inn i rammetilskuddet til kommunen fordelt på folketall. Av tall fremhentet fra Norges Frivilligsentraler blir det overført kr 35,16 per innbygger til frivilligsentralene, påpeker Unni Glad på vegne av nettverksgruppa for frivilligsentralene i Vesterålen.