Fylkesmannen er kritisk til oppdrett ved Holand

Fylkesmannen i Nordland er kritisk til planene om å etablere en oppdrettslokalitet ved Holand.

ILLUSTRASJONSFOTO: Fylkesmannen i Nordland er kritisk til planene om oppdrett ved Holand.  Foto: Erik Jenssen

Pluss

Dette går fram av et omfattende svarbrev fra fylkesmannsembetet til Sortland kommune.