Slik blir Inge Bergs private havn på Bitterstad

Nordlaks-gründer Inge Berg ønsker bygge en privat havn med plass til seks båter på et 1.700 kvadratmeter stort område på Lundneset ved Bitterstad.

Slik blir Inge Bergs privat havn, Lundneset småbåthavn, som skal anlegges mellom Hadselbrua og Sandnes i Hadsel kommune. Det er plass til fem mindre fartøyer og et større fartøy ved flytebrygga i den nye havna. Havna er bygget for å beskytte mot vær fra vest. Området blir mudret og massene skal deponeres på land som gjenvunnet masse.  Foto: Skjemdump av søknadspapirer.

Pluss

Søknaden ble sendt inn i desember 2018, men Inge Berg har foreløpig ikke fått alle papirene i orden. Formålet med tiltaket er å etablere småbåthavn i tilknytning til planlagt boligbygging på landarealet innenfor den private havna.