Ber om hjelp til å fikse Nyksundveien

Nyksund Vel ber om hjelp fra fylkeskommunen for å oppgradere Nyksundveien til forsvarlig standard, samt til å løse parkeringsutfordringene langs veien.

Nyksundveien er i dårlig forfatning, og Nyksund Vel ber nå om fylkeskommunal hjelp for å oppgradere veien til forsvarlig standard.  

Pluss

Nyksund Vel avholdt medlemsmøte i august hvor det ble vedtatt at de skulle rette henvendelse direkte til Nordland fylkeskommune rundt en trafikkfarlig Nyksundvei. Veien er Øksnes kommunes ansvar, og kommunen bruker store deler av sitt årlige vedlikeholdsbudsjett for veier til nettopp Nyksundveien.