45 år gamle dommer ligger fortsatt på Sortland

Vesterålen tingrett har ikke levert en eneste rettskraftig dom til Arkivverket på 45 år, helt tilbake til 1974. Det var samme år som Richard Nixon gikk av som USAs president i forbindelse med Watergate-skandalen.

Rettskraftige dommer, arkivet til Vesterålen tingrett på Sortland.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Arkivsaken i Vesterålen tingrett kom for en dag da VOL begjærte innsyn i en sak etter Offentlighetslovens prinsipper hos Arkivverket. En privatperson ønsket der innsyn i en dom knyttet til en ikke navngitt person på 1990-tallet, som etter sigende skulle ha vært dømt i Vesterålen tingrett for vold.