Få ungdommer ble valgt inn i Vesterålens kommunestyrer:

Kun sju prosent av medlemmene er under 30 år

I Vesterålen er det 115 folkevalgte, hvor kun ni personer er under 30 år i de ulike kommunestyrene de neste fire årene. Best ut er Hadsel med fire, Bø har to mens Sortland, Øksnes og Andøy kun har én hver. – Jeg er litt bekymret, sier påtroppende ordfører Knut Nordmo i Andøy.

SVs Mike Larsen (27) er den eneste under 30 år i Øksnes kommunestyre.   Foto: Egen Facebook.

Pluss

Det har vært skrevet og sagt mye om at det er viktig å ha fokus på rekruttering og fornying i lokalpolitikken. Mange partier hadde da også fått flere unge personer, og da legger VOL til grunn en alder under 30 år, til å stå på listene til årets valg. Men resultatet etter opptellingen ble at mange av disse måtte vike plass for mer rutinerte og voksne personer.