Snart klar for byggestart:

Kystvakta gikk på en smell på Sortland

Utvidelsen ved Kystvakta på Sortland, som skal gi bedre plass til operasjonssentralen og administrasjonen, har fått en kostnadssprekk på åtte millioner kroner. Det opplyser prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg til VOL.

Forsvarsbygg starter i september byggingen av nye lokaler for å utvide og tilpasse kontorkapasiteten samt gi bedre plass til operasjonssentralen ved kystvaktstasjonen på Sortland, etter at Forsvarsdepartementet har godkjent en sprekk i byggekostnadene.  Foto: Dag Erlandsen

Pluss

– Forsvarsdepartementet har nå gitt Forsvarsbygg aksept for utvidet økonomisk ramme for å starte byggingen med å utvide Kystvaktens kontorbygg på Sortland. En for Kystvakten lenge etterlengtet bygging vil derfor kunne starte i høst, sier prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg til VOL.


Satser på byggestart på Kystvaktbasen til høsten

Målet er at utvidelsen av Kystvaktbasen på Sortland skal starte i høst, og hvis alt går etter planen står nybygget ferdig i oktober 2020.


Bakgrunnen for at rammen måtte økes er i hovedsak konkurransesituasjonen i entreprenørmarkedet. Etter gjennomført tilbudskonkurranse i vår fikk Forsvarsbygg kun inn to tilbud. Selv det laveste tilbudet var noe høyere enn det Forsvarsbygg i utgangspunktet hadde forventet.


Kystvakta bygger for titalls millioner på Sortland

Kystvakta skal utvide sitt administrasjonsbygg for flere titall millioner kroner, for å samle hele ledelsen i nye kontorlokaler på Sortland.


Liten konkurranse

– Liten konkurranse gir alltid en risiko for høyere priser enn om konkurransen hadde vært bedre. I tillegg måtte Forsvarsbygg foreta en del prosjektering på nytt ettersom tidligere rådgivningsfirma gikk konkurs før detaljprosjektering kunne starte. På bakgrunn av dette måtte Forsvarsbygg søke Forsvarsdepartementet om å øke rammen med med cirka ått millioner kroner. Dette har nå Forsvarsdepartementet gitt aksept for.

Byggestart i september

Prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg sier til VOL at Forsvarsbygg har signert kontrakt med firmaet Bygg Engineering AS i Harstad på oppdraget.

– Kontrakten har en verdi på 28,2 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Byggestart forventes i løpet av september i år. Selve bygget skal etter planen være ferdig i løpet av juni 2020. Bygget vil kunne overleveres Kystvakten ferdig innredet i løpet av august 2020, sier Grimstad i Forsvarsbygg til VOL.

Departementet på banen

I et formelt brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsbygg datert 30. august i år, viser ekspedisjonssjef Anders Melheim til supplerende opplysninger og anmodning om økt kostnadsramme for utvidelsen av kontorkapasiteten ved Kystvakta på Sortland.

– Forsvarsdepartementet mener at det ikke er mulig å tilpasse prosjektet til gjeldende rammer, og opplyser at alle kutt med kostnadskonsekvens fra beslutningsgrunnlaget av 16. mars 2018 og i brev av 18. juni 2018 er gjennomført, sier ekspedisjonssjefen.

Omtalen av gjeldende kostnadsramme og forventningsverdi i brevet fra Forsvarsbygg, er av Forsvarsbygg unntatt offentlighet knyttet til deres behov for å unngå at konkurranseutsatte opplysninger skal tilfalle andre entreprenører i markedet.


Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt for pendlere

Ansatte i Forsvaret sier de vurderer å slutte som følge av en regelendring om at pendlerutgifter over 97.000 kroner skal beskattes. Regjeringen vil se på saken.


– Forsvarsdepartementet konstaterer at dersom prosjektet for å utvide og tilpasse kontorkapasiteten og operasjonssentralen ved kystvaktstasjonen på Sortland skal gjennomføres, er det i henhold til Forsvarsbyggs opplysninger nødvendig å øke rammene i prosjektet, skriver ekspedisjonssjefen.

Forsvarsbygg kan derfor videreføre byggeprosjektet, forutsatt at videreføringen er stram i styring av kostnader, heter det fra departementet.