Øksnes dårligst på beredskap i Vesterålen

Fylkesmannen har utarbeidet en såkalt beredskapstrapp med hensikt å kartlegge status på kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Her kommer Øksnes dårligst ut i Vesterålen.

Øksnes kommer dårligst ut med tanke på beredskap i Vesterålen. 

Pluss

Fylkesmannen har også i år laget en beredskapstrapp på bakgrunn av hver enkelt kommunes svar på DSBs kommuneundersøkelse for 2019. Hensikten er å kartlegge status på kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap samt å finne eventuelt forbedringspotensial.