– Inngrepene kan gi betydelige eller alvorlige miljøskader for naturmangfoldet

– Inngrepene det legges til rette for på Kalvøya er vurdert å kunne gi betydelig eller alvorlig miljøskade for naturmangfoldet.

Kalvøya ved Fiskebøl kan bli helt ødelagt dersom planforslaget for Oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl bygges helt ut.  Foto: Webatlas

Pluss

Det skriver seksjonsleder for plan og miljø i Nordland fylkeskommune, Katrine Erikstad, i en høringsuttalelse til Hadsel kommune i forbindelse til planforslaget knyttet til oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl i Hadsel kommune.