Arne R. Hole i Bø får støtte fra Stortinget etter kritikk av Pasientreiser. Håper på regelendring

Arne R. Hole i Bø har gjennomgått kreftbehandling og må til Tromsø to ganger i året for oppfølging. Han reagerer på regelverket Pasientreiser opererer med, og mener dette er tilpasset det sentrale Østlandet. Aps helse- og omsorgspolitiske talsperson mener Pasientreisers regelverk ikke er tilstrekkelig oppdatert.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.  Foto: Innsendt

Pluss

VOL skrev i august om bøfjerdingen Arne R. Hole som etter å ha gjennomgått kreftbehandling må til Tromsø for oppfølging. Han mener regelverket Pasientreiser må forholde seg til ikke er tilpasset virkelighetene i distrikts-Norge.