Påstår at det ikke er forsvarlig drift ved Stokmarknes sykehjem:

Hadsel starter renovering av Stokmarknes sykehjem

– Det er min påstand at det ikke er forsvarlig drift ved Stokmarknes sykehjem, skriver en pårørende til Fylkesmannen. Hadsel kommune kan nå opplyse at de starter arbeidet med renovering som skal fjerne de bygningsmessige årsakene som tidligere medførte pasientskader.

En pårørende som var klager i en pasientsak ved Stokmarknes sykehjem, mener at Fylkesmannen bør se nærmere på forhold ved sykehjemmet, selv om klageren har brukt opp den formelle klagemuligheten. 

Pluss

Det har vært flere pasientskadesaker ved Stokmarknes sykehjem den senere tid. I en av sakene har klagemulighetene opphørt, etter at Fylkesmannen besluttet at det ikke skulle opprettes tilsyn med sykehjemmet. Etter at ble kjent for en av klagene av klagemulighetene hadde opphørt, oppfordret klageren likevel Fylkesmannen om å følge opp sykehjemmet.