Mange formuende politikere i Vesterålen

Blant de folkevalgte de neste fire årene, er det 24 personer med formuer over én million kroner. Mange av disse er private næringsdrivende som mener det er viktig at nettopp næringsdrivende er representerte i kommunestyrene.
Pluss

Om vi ser på oversikten over formuene til våre lokalpolitikere i Vesterålen, er det bøfjerdingen Håkon Ulriksen som troner øverst på listen med en formue på nesten 43 millioner kroner. Han har mange jern i ilden og er daglig leder for selskapene Ulrix Eiendom AS, Ulrix Invest AS, Ulrix Liftutleie AS og Ulrix Personal AS.