Ordføreren stemte for å nekte å bevilge penger til Andøy kommune

Samskap-styret var delt på midten da de forrige uke skulle behandle en søknad om 150.000 kroner til en forstudie fra Andøy kommune. Styreleders dobbeltstemme avgjorde og ordfører Jonni Solsvik var blant dem som stemte for å nekte å gi kommunen penger.

Avslag: Andøy kommune fikk avslag på søknaden om Samskap-penger til en forstudie om ny kommunal nettside. Før forrige ukes styremøte hadde Samskap gitt tilsagn om 25 millioner kroner til ulike forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. Drøyt 13 prosent, eller 3,3 millioner kroner har gått til prosjekter fra Andøy kommune eller Samskap selv. Foto: Tony Gulla Sivertsen 

Pluss

Andøyposten skrev i slutten av juni om søknaden fra Andøy kommune, til forstudien som skulle resultere i anbudsgrunnlag for ny kommunal nettside og en profilhåndbok. Sistnevnte, som er et dokument som viser visuelle komponenter som logo, skrifttyper, fargepalett og ikoner var i søknaden kostnadsberegnet til 200.000 kroner av den totale prosjektkostnaden på 418.000 kroner.