Vesterålen barnevern og NAV Sortland:

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen i Nordland, og ser ikke noe behov for å imøtegå den. Nå konsentrerer vi oss om å implementere funnene i vårt arbeid.

Oppvekstsjef i Sortand, Erik Strand.  Foto: Sortland kommune

Pluss

Det sier kommunalsjef for oppvekst i Sortland, Erik Strand, som har lederansvaret for Vesterålen barnevern og NAV Sortland. Han bekrefter overfor VOL at de har blitt plukket ut av Fylkesmannen i Nordland til å gå gjennom et tilsyn som er initiert fra statlige myndigheter.