Barnevernet i Vesterålen og Nav Sortland:

Fylkesmannen fant flere brudd på barnevernloven og sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Nordland sier i en foreløpig rapport at de etter et tilsyn med ettervern og samarbeid mellom Vesterålen barnevern og sosiale tjenester i Nav Sortland, har funnet tre brudd på barnevernloven og to brudd på sosialtjenesteloven.

Vesterålen Barnevern er positive til planene om et Barnehus til Vesterålen. 

Pluss

Tilsynet ble gjennomført over tre dager i juni, der Fylkesmannen i Nordland undersøkte om kommunen sørger for at ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav gjennomføres som forutsatt. Det omfatter brukermedvirkning i samsvar med aktuell lovkrav som skal sørge for at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester.