Advokat: – Det har ikke funnet sted noe brudd på regelverket

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig avviser på vegne av Eimskip Norway at det har skjedd regelbrudd slik Mattilsynet hevder.

Advokat Ole Rieck i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig representerer Eimskip Norway AS på Sortland i striden om 340.000 kilo russisk fisk som Mattilsynet har avvist ved grensen.  Foto: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Pluss

– Vi mener at det ikke har funnet sted noe brudd på regelverket. Mattilsynet har ikke foretatt en korrekt vurdering av saksforholdet, men har tatt feil med hensyn til temperaturen laster har hatt på det aktuelle tidspunktet. Mattilsynet har altså lagt feil fakta til grunn.