Båndla 340.000 kilo russisk fisk

Mattilsynet har gått til det drastiske skritt å båndlegge til sammen 340.462 kilo frossen fisk etter at Eimskip Norway AS på Sortland tok på land russiske produkter som verken var tollklarert eller hadde gått gjennom veterinær grensekontroll.
Pluss

Det har vært en teknisk svikt ombord i frakteskipet «MV Langfoss» tilhørende Eimskip Norway AS i slutten av juli. Det resulterte i temperaturer som økte med mer enn tre grader Celsius i fryserommet, som er maksimal temperatur som er tillatt for kortvarig temperaturstigning. Normalt skal lasten holde minus 18 grader eller kaldere, men det har langtfra vært tilfelle, i følge Mattilsynet.