Forsvarsbygg:

Skyttere overtar ansvar for forurensning

Melbo skytterlag og Forsvarsbygg har blitt enige om at skytterne skal overta ansvaret for forurensning på 100-meters banen på Melbu.

Formann Asbjørn Andersen har på vegne av Melbo skytterlag signert en avtale med Forsvarsbygg. 

Pluss

Det går fram av en avtale mellom Forsvarsbygg og Melbo skytterlag, der skytterne får overført ansvar i forhold til forurensning, forvaltning, drift og vedlikehold av 100-metersbanen.


Pålagt å renske opp på skytterbanen:

Forsvarsbygg: – Unngår de største inngrepene i Melbu-marka

Inngrepene i Melbu-marka blir ikke så store som tidligere fryktet. Samtidig skal mer forurensing bli ligende igjen i marka, sammenlignet med nivåene i tidligere krav til opprenskning av forurensning ved den gamle skytterbanen til Forsvaret.


Etter en tillatelse fra Miljødirektoratet høsten 2018 har Forsvarsbygg gjennomført sanering av forurensning i kulefang og terrenget rundt på 100-metersbanen overfor Storbrekka på Melbu.


Elektronikk neste for Melbo skytterlag

Fram til nå har det 130 år gamle skytterlaget gjort de på gamlemåten. Men nå skal også banen på Melbu moderniseres.


Ifølge avtale signert av prosjektleder Harry Hellebust i Forsvarsbygg og formann Asbjørn Andersen i Melbo skytterlag, er kulefanget bygd opp etter bestemmelsene i forskrifter om godkjennelse av sivile skytebaner og bestemmelser om sikkerhet for sivil skyting.

I følge avtalen er det Melbo skytterlags ansvar å skaffe politiets godkjenning av det nye kulefanget.