Kraftstasjonen i Lovik:

Staten brukte 10 år på å behandle sak

For 10 år siden vedtok NVE å revidere konsesjonen Andøy Energi har for krafstasjonen i Lovika. Fredag ble den nye konsesjonen vedtatt av Kongen i statsråd.

10 ÅR: For 10 år siden vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat at man skulle revidere konsesjonen Andøy Energi AS har for kraftstasjonen ved Bleiksvatn i Lovik på Hinnøya. To dager før saken kunne feire 10-årsjubileum, ble ny konsesjon vedtatt av Kongen i statsråd. 

Pluss

Det var 22. september 2009 at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtok åpning av sak om revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringen av Bleiksvatn i Lovik der Andøy Energi AS har en kraftstasjon.