Klinikksjefen snur og innrømmer beskjed om overtidsnekt og bekrefter at ambulansen på Andenes var ute av drift i 13 timer:

– Beredskapen var ikke optimal

Harald Stordahl, sjef ved prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, innrømmer at beskjed om overtidsnekt førte til at ambulansebilen på Andenes ble tatt ut av drift en hel kvelds- og nattevakt forrige uke. Fra hvilket nivå i organisasjonen beskjeden kom fra nekter han å svare på.

Innrømmer: Etter først å ha nektet for at det tirsdag i forrige uke var gitt beskjed om overtidsnekt til ansatte i ambulansetjenesten i Andøy, innrømmer klinikksjef Harald Stordahl at en slik beskjed ble gitt. Han bekrefter også at ambulansen på Andenes var ute av drift i 13 timer tirsdag kveld og natt til onsdag, ikke bare «en periode tirsdag», som Stordahl først svarte på spørsmål fra Andøyposten. 

Pluss

Forrige uke skrev Vol at ambulansebilen på Andenes var ute av drift fra klokken 19.10 forrige tirsdag og fram til vaktskifte klokken 08.00 onsdag morgen. Totalt 13 timer. Andøyposten og Vol erfarte, etter kontakt med kilder, at årsaken var at ansatte hadde fått beskjed om at de ikke fikk jobbe mer overtid i år. En slik kvelds- og nattevakt, som beskrevet, utløser overtid og ambulansen ble derfor meldt «ute av drift» da vakten startet.