Bruker bussholdeplassen som raste- og søppelplass:

Mina fortviler over søppel

Busslomma på Myrland, nedenfor boligen til Mina Iversen (11), er stadig neddynget med søppel. Ofte møter hun trailere og bobiler der om morgenen, slik at hun ikke får brukt den.

søppelplage: Mina Iversen fortviler over turister som hiver fra seg søppel på bussholdeplassen hennes. Hun ønsker seg et busstoppskilt, og en søppeldunk. Byggeleder Magne Berg lover å få satt opp et skilt, slik at hun får bukt med problemet. foto: mette-hælene berger Amundsen 

Pluss

For mange år siden fikk firebarnsfamilien Andersen/Iversen gjennomslag for å opprette busslomme på Myrland. Det var et spleiselag mellom Nordland fylkeskommune, Andøy kommune og familien. Det ble aldri satt opp busstoppskilt.