«Klimaskogen» boligfelt planlegges på klimavennlig myrområde

Fylkesmannen i Nordland er positiv til Hadsel sine planer om å bygge et klimavennlig boligområde – «Klimaskogen boligområde» – men er kritisk til at det delvis planlegges bygget i et klimavennlig myrområde som lagrer klimagasser.

Klimaskogen boligfelt har helikopterlandeplassen til sykehuset som nærmeste nabo. Fylkesmannen i Nordland reagerer på at boligområdet er planlagt på et område med delvis myr.  Foto: Martin Kristiansen

Pluss

Fylkesmannen i Nordland har nylig reagert på Hadsel kommune sitt varsel om oppstart av reguleringsplan for «Klimaskogen boligområde» i Hadsel. I forhold til planene kommenterer Fylkesmannen arbeidet der kommunen skal legge til rette for bygging av «Nord-Norges mest klima- og miljøvennlige boligfelt».