Oppdrett gir vill vekst, venter 7.000 containere fra 2022

Hadsel Havn er i ferd med å komme på verdenskartet, og er blitt en av Nord-Norges største containerhavner. Trafikken har doblet seg den siste tiden.

tun­ge løft: Det blir noen con­tai­ner­løft i døg­net for «Reachstakkeren» til KF Transport og som kan løf­te 45 tonn. Con­tai­ner­trans­por­ten er ven­tet å få en for­dob­ling mot 2022. Alle foto: Jane Will­as­sen 

Pluss

– Oppdragsmengden har økt betraktelig det siste året, sier Jonas Sørensen i Kr. Transport.