«Ole Elvan» solgt fra Andenes til Øksnes

Reder Dag Ivar Knutsen fra Myre har overtatt fartøyet «Ole Elvan» fra Andenes Kystfiske AS.

«Ole Elvan».  Foto: Arkivbilde

Pluss