Benfra AS fant forurenset grunn ved Ånstadsjøen:

Frantzen fremmet krav overfor kommunen, som kommunen avviste

Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS) fremmet i juli et økonomisk krav overfor Sortland kommune etter at det gjennom grunnundersøkelse ble funnet forurenset grunn på tomten de eide og hadde kjøpt av kommunen. Sortland kommune avviser kravet og mener reklamasjonsfristen har gått ut.

Ifølge planen skal det fylles mye masse i sjøen før området skal utvikles videre til næringsområde.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

– Da det er reklamert etter den absolutte reklamasjonsfristen på fem år har FESAS dermed tapt retten sin til å gjøre gjeldende avtalebrudd, skriver Knut Erik Marthinussen Harjang, kommuneadvokat for Sortland kommune i svarbrevet.