Ringte Politiets operasjonssentral og truet med å rive hodet av kvinne

Telefontrussel rettet mot Politiets operasjonssentral ender i Vesterålen tingrett.
Pluss

Straffelovens paragraf § 263 om Trusler sier at «Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»