Sterk trafikkøkning ved Reno-Vest på Børøya:

Vil lage ny utkjøring for besøkende

Tidligere i år ble det avfallskortet for husstander i Hadsel innført. Dette har ført til et så stort trafikkpress ved Reno-Vest på Børøya at de nå søker kommunen om å få etablere ny utkjøring.

Sterk trafikkøkning er hovedårsaken til at Reno-Vest nå søker om etablering av enda en avkjørsel ut fra gjennvinningsanlegget på Børøya. 

Pluss

Dette fremkommer av en søknad som Reno-Vest har sendt til Hadsel kommune.