Ted Robin Endresen om «fiskehjellsaken» på Klo:

– Det burde vært laget TV-serie av fiskehjellene på Klo

Fylkesmannen underkjente Øksnes kommunes vedtak om å gi dispensasjon for å øke mengden fisk som kan henges på tomta til S. Hanssen AS på Klo, og mente en reguleringsendring er veien å gå. Fylkesmannen fraråder nå endringer i gjeldende reguleringsplan. Ted Robin Endresen sier det burde vært laget TV-serie av fiskehjell-saken på Klo.

Daglig leder Ted Robin Endresen i Myre Fiskemottak.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Historien om «fiskehjellsaken» på Klo har pågått i en årrekke med ulike utspill i flere retninger. Bakteppet er at selskapet S. Hanssen AS henger fisk på egen tomt i bebygd strøk, fisk som tilhører Myre Fiskemottak.