Fikk nabovarsel om fradeling:

Naboer protesterer mot planer om boligprosjekt langs sjøen

Naboer til en større eiendom i Nordnesveien på Stokmarknes som skal skilles ut til boligformål, protesterer og mener deres eiendommer kan minste markedsverdi dersom planene blir en realitet.

  Foto: Webatlas

Pluss

Grunneierne Bjarne Hals og Ellen Hals eier hver sin halvpart av grunneiendommen som boligområdet skal deles fra. De to grunneierne sendte et nabovarsel til aktuelle grunneiere rundt eiendommen den 2. september. Det går fram av varselet at de to grunneierne ønsker å skille ut en del av deres grunneiendom til boligbygging. I et vedlegg til nabovarselet viser de to grunneierne området som de ønsker å skille ut, med boligbygging som formål.