20 private barnehager i Vesterålen: Kun én lokal eier har tatt ut utbytte

VOL har gjennomgått de private barnehagene i Vesterålens praksis med tanke på å ta ut utbytte. Av de lokalt eide barnehagene er det kun én som har tatt utbytte.

Illustrasjonsbilde, barnehage.  Foto: Kallestad, Gorm NTB Scanpix

Pluss

Det har vært et nasjonalt fokus, spesielt under årets valgkamp, på praksis med å heve utbytte i privat eide og drevne barnehager og helseinstitusjoner. Begrep som «velferdsprofitører» ble bruk under valgkampen, et begrep som nok de færreste ønsker å bli assosiert med.