Bankplassen asylmottak legges ned:

Skapte menneskekjede rundt Bankplassen

Folk fra store deler av Hadseløya fant veien til markeringen mot nedleggelsen av Bankplassen asylmottak på Melbu lørdag ettermiddag, og skapte en menneskelig kjede rundt bankplassen – som en human beskyttelse for spesielt barna.
Pluss

Før menneskekjeden tok form, både dobbelt og trippelt rundt Bankplassen, holdt Randulf Nedrum en appell til alle frammøtte. Han tok for seg menneskeretter, der han spesielt framhevet at barna på asylmottaket har rettigheter, som i følge ham er brudd etter at UDI varslet nedleggelse av Bankplassen asylmottak på svært kort tid.

Etter planene skal asylmottaket og alle beboerne der være flyttet fra Melbu innen nyttår. Innen da skal de være overført til andre asylmottak som har ledig kapasitet andre steder i landet.

– Vi må gi barna her vern mot diskriminering og verne for det som er best for barna. Vi må ta hensyn til barnas mening. Vedtaket om nedleggelse tar ikke hensyn til dette, sa Randulf Nedrum under appellen ved 17-tiden lørdag ettermiddag.

Han argumenterte for at asylmottaket legges ned med alt for kort frist til at de berørte og andre har fått mulighet til å uttale seg. Han sa blant annet at det er snakk om 60 barn som rammes av nedleggelsen.

– At dette kommer ut rett etter et valg er uverdig. At asylmottaket legges ned kan myndighetene gjøre, men det er tidsperspektivet og den korte fristen jeg først og fremst reagerer på. Hvordan ville eksempelvis Stokmarknes befolkning ha reagert dersom alle deres barn skulle flyttes til Melbu, med tre måneders frist? Det ville ha skapt sterke reaksjoner, sier sier Randulf Nedrum til Vol etter appellen.


Jenssen besøkte Bankplassen: – Vi må ta saken ned på et menneskelig nivå

Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) var fredag på besøk på Bankplassen for å lytte, lære og love at han vil gjøre det han kan for å hindre nedleggelse av asylmottaket på Melbu.


Det var relativt mange frammøtte på markeringen for at beboerne ved Bankplassen asylmottak skal bli værende. Spesielt mange fra Melbu var frammøtt, men vi så også mange ansikter fra Stokmarknes. Mens folk sto breddfullt i ringer rundt Bankplassen, var det et lavmelt kor gjennom folkemengden: «La mine venner bli», La mine venner bli. La mine venner bli.

Folk fra Melbu og øvrige Hadseløya skapte en menneskekjede i flere ledd rundt Bankplassen asylmottak på Melbu. (panoramabilde).  Foto: Thor-Ivar Guldberg– Flyktninger er ikke bare ord, saksnummer eller regnestykker! De er mennesker

Randulf Nedrum skrev innlegget under på Facebook etter nedleggelsen av Bankplassen ble kjent. Etter påtrykk fra kjente, har han sendt dette til Vol for publisering her. Det er ikke endret fra innlegget på Facebook, og må ses i lys av at det er skrevet i affekt. Dette opplyser vi etter oppfordring fra Nedrum selv.Beboerne på Bankplassen asylmottak i brev til UDI og Statsministeren:

– Det er her vi hører til

I et brev sendt til blant annet UDI, Statsministeren og Barneombudet, ber beboerne ved Bankplassen asylmottak på Melbu om at UDI forlenger avtalen med asylmottaket slik at de slipper å flytte.Vil slå ring rundt bankplassen asylmottak

En aksjonsgruppe vil samle folk for symbolsk støtte for Bankplassen asylmottak.Sissa Grøtan hjelper mottaksbeboerne med brev til UDI etter nedleggelsesvedtaket:

– Dette vil ha store konsekvenser for barna

Beboerne ved Bankplassen mottak på Melbu var i sjokk etter at det fredag ble kjent at UDI vil legge ned det som for flere av dem har vært hjem i årevis. - Det jeg er redd for er hvordan dette vil påvirke barna, sier Sissa Grøtan, som fredag hjalp beboerne med å skrive brev til UDI.Bankplassen asylmottak legges ned ved årsskiftet

Asylmottaket på Melbu legges ned ved årskiftet.