Andøya bygger ut vindkraft og industri:

Får konsekvenser for reiselivsnæringen

Leder for Andøy reiseliv, Camilla Ilmoni, reagerer på manglende helhetssyn og politisk debatt om konsekvensene av vindkraft og andre industriprosjekter for naturbasert reiseliv. Turoperatøren med stor tysk kundegruppe, mener naturopplevelser er den viktigste årsak til å velge Vesterålen og Norge som reisemål.

MÅ TA VALG: Camilla Ilmoni (midten) mener politikere og lokalsamfunnet må våge å ta viktige veivalg i forhold til konflikter mellom satsing på bærekraftig reiseliv og industriell utbygging i Andøy. Kjetil Paulsen fra Visit Vesterålen til venstre og Laura Schiele fra turoperatøren Robinson Scandinavia AS.  Foto: Tord Viken

Pluss

Ser man på markedsføringen av norsk reiseliv mot utlandet hos Visit Norway, er det opplevelser og opphold tett på naturen som dominerer overveldende. Norge selger seg som det lille landet med de store naturopplevelsene og små, men levende lokalsamfunn. Ute i distriktene er virkeligheten mer sammensatt. Her kniver naturinteresser med næringsinteresser, og oftest er det naturinteressene som må vike, i det stadig mer areal i Norge bebygges.