Øksnes er budsjettvinner i Vesterålen, Bø er taperen

Oversikten over kommunenes frie inntekter, viser at Øksnes er vinneren i Vesterålen med en økning på 2,8 prosent. Bø får bare 1,2 prosent mer til neste år.

LITEN ØKNING: Bø-ordfører Sture Pedersen får en betydelig lavere prosentvis økning i kommunens frie inntekter sammenlignet med resten av Norge og de andre kommunene i Vesterålen.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

I sum regner Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med at de fem vesterålskommunene vil ha 1,9 milliarder kroner i frie inntekter i 2020.