Alf Brekken og Sønner AS:

– Alle våre prosjekter stopper nå opp i Vesterålen

– Alle våre prosjekter stopper nå opp i Vesterålen, og cirka 40 personer har ikke arbeid per i dag, frem til vi får på plass en løsning.

Arkivfoto. 

Pluss

Det sier ingeniør Gunnar Jenssen i Alf Brekken og Sønner AS på Leknes i en henvendelse til Direktoratet for mineralforvaltning.

– Vårt massebehov er ikke voldsomt stort, men det er prekært, skriver ingeniøren i brevet til direktoratet datert 26. september. Siden da har selskapet funnet lokale løsninger på sitt behov for masser.

Ingeniøren opplyser til direktoratet at Hadsel kommune vil stenge selskapets steinbrudd i Bergvika fram til det foreligger en konsesjon for bergverksdriften.

– Dette har de nå effektuert og jeg har skjønt at dette er begrunnet med at Hadsel Maskin har fått sitt brudd i Brattåsen godkjent. Hadsel Maskin har igjen satt prisene sine voldsomt opp på masser siden de er eneste brudd på øya som har konsesjon. Det er påfallende at kommunen snur 180 grader fra tidligere, omtrent samtidig som konsesjon blir gitt, men det er uansett ikke noe vi kan gjøre noe med nå, sier ingeniør Gunnar Jenssen hos Alf Brekken og Sønner AS på Leknes.

Har 2018-priser

Daglig leder Espen Sørnes Jenssen i Hadsel Maskin AS sier i en kommentar til Vol at de ikke har skrudd opp prisene på produkter fra deres steinbrudd i Brattåsen.

– Vi har samme prisliste nå som vi hadde i 2018, og har derfor ikke justert opp prisen i år. Det er fakta, sier Espen Sørnes Jenssen i Hadsel Maskin AS til Vol.

Han poengterer for øvrig at steinbruddene til Hadsel Maskin AS i Brattåsen ikke kan sammenlignes med bruddet i Bergvika. Derfor forstår han ikke argumentasjonen fra Brekken.

– Massene i de to steinbruddene kan ikke sammenlignes. I Bergvika opererer de med rene fyllmasser av forvitret berg. Hos oss knuser vi sorter som skal være innenfor visse kvaliteter ut fra styrken på fjellet, som godkjennes for salg. Vi produserer for eksempel toppdekke etter strenge krav fra Statens vegvesen. Dette har de ikke i Bergvika, så jeg skjønner derfor ikke argumentasjonen, sier Espen Sørnes Jenssen i Hadsel Maskin AS til Vol.

Han viser til at kravet for CE-merking de etterkommer er satt av Direktoratet for byggkvalitet med virkning fra 1. januar 2016. Kravet gjelder for alle former for byggeråstoff og tilslagsmateriale fra alle uttakssteder som omsettes til bruk i byggverk. Alt av veibygging og opparbeiding av tomter regnes som byggverk, presiserer han.

Trenger mange tonn

Alf Brekken og Sønner AS anslår at de trenger mellom åtte og ti tusen kubikkmeter prosjekt til de prosjektene de har kontrakt på nå. Halvparten av dette trenger de fram til nyttår.

– Ved at bruddet stengers på så kort varsel har det ikke vært mulig å finne andre løsninger, enten gjennom å prise jobbene annerledes for å kunne hente masser fra andre steder eller kontraktsfeste priser fra Hadsel Maskin på et tidligere tidspunkt. Vi hadde ingen mulighet for å forutse denne situasjonen, skrev ingeniøren til direktoratet.

Alf Brekken og Sønner AS ber ut fra sin situasjon om en vurdering fra direktoratet om det raskt kan gis tillatelse til å ta ut en salve i Bergvika med basis i de innsendte søknader.

– Vi har per i dag ingen andre steder å hente masser. Tapet ved å hente fra Brattåsen er i dag en størrelsesorden som ikke lar seg forsvare. Hadsel Maskin AS er en av få konkurrenter i det lokale markedet, og utnytter denne situasjonen maksimalt, sier ingeniør Gunnar Jenssen i Alf Brekken og Sønner AS til Direktoratet for mineralforvaltning.

Har funnet løsning

Styreleder Runar Brekken i Alf Brekken og Sønner AS sier torsdag kveld at de har fått til en løsning for massebehovet de har i Vesterålen, men han er kritisk til hvordan selskapet blir behandlet i Hadsel.

– Vi blir motarbeidet. Det er ikke enkelt for oss å være i Vesterålen, ikke enkelt å få gehør for noen ting, sier styreleder Runar Brekken til Vol.

Han opplyser at selskapet hans venter på godkjent konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning, og at de har fått et ok-signal fra direktoratet.

– Kommunen tillater ikke at vi sprenger i Bergvika så lenge vi ikke har konsesjonen i orden. Det vi lurer på, er hvorfor kommunen sier nei til oss, mens de i Brattåsen fikk tillatelse til å ta ut masser mens de ventet på sin konsesjon, sier styreleder Runar Brekken, som er fortvilt over at de har stående ferdige sprenghull i Bergvika. Dersom de må vente over vinteren, må de bore på nytt.

– Etter at det ble bråstopp hos oss, har vi likevel klart å få til en løsning på utfordringene. Det er for dyrt å kjøpe hos Brattåsen for tilbud vi regnet på for to år siden. Vi har imidlertid fått kjøpt andre masser lokalt som vi kan bruke av. Og om noen uker er vi rimelig svart ut på dette, sier han.

Vil ta tid

Selskapet eier nå en eiendom på Børøya ved Stokmarknes. Her forsøkte de nylig å laste masser fra en lekter, men det nektet kommunen å godta. Derfor ble lossingen stoppet.

– Kommunen mener at de har et vedtak på at det ikke kan tas masser over tomta vår på Børøya. Dette er nytt for oss, så derfor har vi bedt om innsyn i saken slik at vi kan finne ut av dette, sier Brekken, som fra før ikke kjente til noen slike begrensninger. Han viser til at tomta deres på Børøya er regulert til industri, og at det er industri de driver med.

Styreleder Runar Brekken sier at de ønsker å ha ryddige forhold. Derfor innser de at det vil ta sin tid å få alt i orden. Noe av årsaken er at direktoratet bruker svært lang tid på sin saksbehandling.