Styremøte i Nordlandssykehuset (NLSH):

Video: Slik vil han løse krisen i ambulansetjenesten

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset har planen klar for hvordan krisen i ambulansetjenesten kan løses, men det vil ta tid før man har funnet en permanent løsningen på utfordringene. Nå vil NLSH forsøke å hente inn vikarer utenfor Vesterålen.
Pluss

Fagorganisasjonen Delta sa i et brev til Nordlandssykehuset datert 3. september at de varslet politianmeldelse og varsel til Arbeidstilsynet om brudd på arbeidsmiljølovens grenser for bruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen.