Nordlandssykehuset og ambulansetjenesten:

Stopper praksis med overtid med øyeblikkelig virkning

Administrerende direktør Paul Martin Strand har med øyeblikkelig virkning stoppet praksisen med at ansatte i ambulansen i Vesterålen tar ekstrajobb på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Styreleder Odd Roger Enoksen og administrerende direktør Paul Martin Strand under NLSHs styremøte mandag.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Fagorganisasjonen Delta sendte nylig brev til Nordlandssykehuset med trussel om politianmeldelse og varsel til Arbeidstilsynet dersom ikke helseforetaket får til ansvarlige arbeidstidsordninger for de ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen. De opererte med tall som viste at én enkelt medarbeider i ambulansetjenesten hadde over tusen overtidstimer i løpet av et år.