Overvåkingsfly på Evenes:

Vil få turbulens uansett plassering av hangar

Det er foreslått flere alternativer for plassering av hangaren for overvåkingsflyene på Evenes. – Alle alternativene vil kunne ha konsekvenser for turbulensforholdene, sier Svein Johan Pedersen i Luftfartstilsynet. 

TURBULENS: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes. Luftfartstilsynet sier nå at alle alternativene som er utredet for plassering av hangaren for overvåkingsflyene vil kunne skape turbulensutfordringer på Evenes.  Foto: Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Pluss

Mandag var det møte mellom Luftfartstilsynet, flyselskapene, Forsvarsbygg, Avinor, Luftforvaret og den militære luftfartsmyndigheten.