Har fått svar om spesialundervisning:

Ber kommunen forklare

Rektor Lise Grav ved Åse montessoriskole ber Andøy kommune om en redegjørelse som viser at beregning av refusjon spesialundervisning skjer på bakgrunn av de samme kriterier som privatskolene. Hun har fylkesmannen i ryggen.

spent: Rektor Lise Grav ved Åse Montessoriskole er spent på hvordan Andøy kommune skal synliggjøre at de offentlige skolene likebehandles med de private når det gjelder refusjon av spesialundervisning. ARKIVFoto: mette-helene berger amundsen 

Pluss